SC DIRECT ONE SA, prin SC ELECTROGRUP SA

titular al proiectului „Conectare site BR0233 cu un cablu fibră optică”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Harghita în cadrul procedurilor pentru care nu este necesară evaluarea adecvată pentru proiectul propus a fi amplasat în intra şi extravilanul comunei Frumoasa, sat Făgeţel, F.N., jud. Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Harghita din Miercurea-Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, în zilele de luni-joi, între orele 08:00-16:30 şi vineri, între orele 08:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de Internet: www.apmhr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 20.11.2017 la Tel. 0040 311 065 270 / Fax. 0040 311 065 271 .